Ta strona używa plików cookies. Więcej informacji na podstronie
Kredyt Mława

Materiały do pobrania

Tu możesz pobrać materiały w formacie .pdf

DEKLARACJA UPROSZCZONA NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO AKC-U DEKLARACJA UPROSZCZONA NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO

DEKLARACJA DLA PODATKU AKCYZOWEGO OD WYROBÓW WĘGLOWYCH AKC-WW DEKLARACJA DLA PODATKU AKCYZOWEGO OD WYROBÓW WĘGLOWYCH

INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU I OD PODATKU ORAZ DOCHODACH WOLNYCH I ZWOLNIONYCH OD PODATKU CIT-8/0 INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU I OD PODATKU ORAZ DOCHODACH WOLNYCH I ZWOLNIONYCH OD PODATKU

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGANEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRYWATNYCH AKCYZOWEGO OD WYROBÓW WĘGLOWYCH CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGANEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRYWATNYCH

INFORMACJA O WYODRĘBNIONYCH JEDNOSTKACH WEWNĘTRZNYCH PODMIOTU PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI EWIDENCYJNEMU NIP-2/A INFORMACJA O WYODRĘBNIONYCH JEDNOSTKACH WEWNĘTRZNYCH PODMIOTU PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI EWIDENCYJNEMU

ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY PRYWATNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ PODATNIKIEM LUB PŁATNIKIEM NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY PRYWATNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ PODATNIKIEM LUB PŁATNIKIEM

WNIOSEK / INFORMACJA O NADANYM NUMERZE IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ NIP-5/W WNIOSEK / INFORMACJA O NADANYM NUMERZE IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ

ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ PODATNIKIEM LUB PŁATNIKIEM NIP-7 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ PODATNIKIEM LUB PŁATNIKIEM

INFORMACJA O WSPÓLNIKACH LUB O SPÓŁKACH TWORZĄCYCH PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ NIP-D INFORMACJA O WSPÓLNIKACH LUB O SPÓŁKACH TWORZĄCYCH PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ

OŚWIADCZENIE O WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ SPOSOBU WPŁACANIA ZALICZEK OŚWIADCZENIE O WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ SPOSOBU WPŁACANIA ZALICZEK

OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU VAT-24 O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO BRAK OBOWIĄZKU UISZCZENIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Z TYTUŁU PRZYWOZU Z INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO ŚRODKA TRANSPORTU OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU VAT-24 O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO BRAK OBOWIĄZKU UISZCZENIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Z TYTUŁU PRZYWOZU Z INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO ŚRODKA TRANSPORTU

OŚWIADCZENIE O WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH DOCHODU/PRZYCHODU Z NAJMU ORAZ SPOSOBU WPŁACANIA ZALICZEK OŚWIADCZENIE O WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH DOCHODU/PRZYCHODU Z NAJMU ORAZ SPOSOBU WPŁACANIA ZALICZEK

OŚWIADCZENIE O OPODATKOWANIU CAŁOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) Z NAJMU PRZEZ JEDNEGO Z MAŁŻONKÓW OŚWIADCZENIE O OPODATKOWANIU CAŁOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) Z NAJMU PRZEZ JEDNEGO Z MAŁŻONKÓW

PCC-3 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH PCC-3 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

PCC-3/A INFORMACJA O POZOSTAŁYCH PODATNIKACH PCC-3/A INFORMACJA O POZOSTAŁYCH PODATNIKACH

DEKLARACJA ROCZNA O POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY PIT-4R DEKLARACJA ROCZNA O POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY

DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG VAT-7 DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG VAT-7K DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

INFORMACJA O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM NABYCIU ŚRODKA TRANSPORTU VAT-23 INFORMACJA O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM NABYCIU ŚRODKA TRANSPORTU

VAT-24 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO BRAK OBOWIĄZKU UISZCZENIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Z TYTUŁU PRZYWOZU ŚRODKA TRANSPORTU Z TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO VAT-24 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO BRAK OBOWIĄZKU UISZCZENIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Z TYTUŁU PRZYWOZU ŚRODKA TRANSPORTU Z TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO ZAPŁATĘ AKCYZY NA TERYTORIUM KRAJU OD NABYTEGO WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO SAMOCHODU OSOBOWEGO WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO ZAPŁATĘ AKCYZY NA TERYTORIUM KRAJU OD NABYTEGO WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO SAMOCHODU OSOBOWEGO

WNIOSEK O WYDANIE KSEROKOPII DEKLARACJI PODATKOWEJ / DOKUMENTU WNIOSEK O WYDANIE KSEROKOPII DEKLARACJI PODATKOWEJ / DOKUMENTU

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NABYCIA SPADKU / DAROWIZNY WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NABYCIA SPADKU / DAROWIZNY

WNIOSEK W SPRAWIE ROZŁOŻENIA NA RATY ZAPŁATY PODATKU, ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WNIOSEK W SPRAWIE ROZŁOŻENIA NA RATY ZAPŁATY PODATKU, ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE UMORZENIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ WNIOSEK W SPRAWIE UMORZENIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY PODATKU WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY PODATKU

WNIOSEK O ZWROT KWOTY WYDATKOWANEJ NA ZAKUP KASY REJESTRUJĄCEJ WNIOSEK O ZWROT KWOTY WYDATKOWANEJ NA ZAKUP KASY REJESTRUJĄCEJ

ZAP-3 ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ PODATNIKIEM ZAP-3 ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ PODATNIKIEM

ZAWIADOMIENIA - KWARTALNA FORMA WPŁACANIA ZALICZEK NA PIT I CIT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE KWARTALNEGO SPOSOBU WPŁACANIA ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY ZAWIADOMIENIA - KWARTALNA FORMA WPŁACANIA ZALICZEK NA PIT I CIT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE KWARTALNEGO SPOSOBU WPŁACANIA ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY

ZAWIADOMIENIE O DOKONANYM SPISIE Z NATURY ZAWIADOMIENIE O DOKONANYM SPISIE Z NATURYLinki do stron internetowych przydatne każdemu przedsiębiorcy jak i osobie prowadzącej własną działalność gospodarczą.

www.is.waw.pl/Index.htm?office=11 – Urząd Skarbowy w Mławie
www.zus.pl - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
www.stat.gov.pl - Główny Urządu Statystyczny
www.mf.gov.pl - Ministerstwo Finansów
www.urzedy-skarbowe.pl - Urzędy Skarbowe
www.pip.gov.pl - Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
www.lex.pl - Polski Serwer Prawa.
www.mpips.gov.pl - Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
www.gazetaprawna.pl - Gazeta Prawna
www.gazetapodatkowa.com.pl - Gazeta Podatkowa
www.infor.pl - portal prawno-gospodarczy
www.e-prawnik.pl - porady prawne przez internet
www.wskazniki.pl - wskaźniki
www.pity.pl - deklaracje podatkowe i inne formularzeUbezpieczenia Mława, deklaracje do Urzędu Skarbowego