Ta strona używa plików cookies. Więcej informacji na podstronie
Kredyt Mława

Rachunkowość Mława

Deklaracje podatkowe Mława
Oferta Biura Rachunkowego FINICA

 • Księgi przychodów i rozchodów
 • Księgi ryczałtu ewidencjonowanego
 • Rejestry dotyczące nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych
 • Ewidencja VAT, Ewidencja środków trwałych
 • Rozliczenia VAT rolników
 • Rozliczenia kadrowe i płac
 • Rozliczenia ZUS
 • Deklaracje PIT, VAT, VAT UE, PCC
 • Reprezentacja podatnika przed Urzędem Skarbowym i ZUS

Księgi rachunkowe

 • tworzenie Planu kont indywidualnie pod potrzeby firmy.
 • wspólnie uzgadniamy i doradzamy wariant rachunku zysków i strat w zależności od potrzeb informacyjnych i zarządczych firmy.
 • istnieje również możliwość dostosowania planu kont do celów kontrolingowych. Analizując działalność firmy proponujemy jak najlepsze warianty rozwiązań, usprawniające procesy informacyjne i decyzyjne.
 • tworzenie polityki rachunkowości
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • dekretacja dokumentów
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności
 • zestawienie obrotów i sald
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzenie sprawozdania rocznego, a na życzenie klienta sprawozdań kwartalnych, miesięcznych
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego
 • reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS
 • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • rozliczenia VAT rolników
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • przygotowywanie bilansów
 • reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS
 • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy

Ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego

 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • zapis przychodów w ewidencji sprzedaży
 • wyliczenie zobowiązania podatkowego
 • prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS
 • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy

Kadry i płace

1. Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników

 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • sporządzanie harmonogramów czasu pracy
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
 • akta pracownicze przechowujemy w siedzibie firmy

2. Dokumentacja i ewidencja związana z umowami o pracę

 • sporządzenie listy płac
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • listy płac wraz z dokumentami płacowymi przechowujemy w siedzibie firmy

3. Dokumentacja umów-zleceń i umów o dzieło

 • prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców
 • przygotowywanie umów zleceń / o dzieło
 • sporządzenie listy płac umów-zleceń / o dzieło
 • sporządzenie deklaracji podatkowych
 • listy płac wraz z dokumentami płacowymi przechowujemy w siedzibie firmy

4. Prowadzenie dokumentacji ZUS

 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)
 • przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne
 • wszelkie dokumenty do ZUS przekazujemy drogą elektroniczną z wykorzystaniem własnego podpisu elektronicznego

FINICA Kancelaria Finansowa zajmuje się również przygotowywaniem biznes planów. Swoją ofertę kierujemy szczególnie do osób planujących w najbliższym czasie założyć własną działalność gospodarczą i skorzystać przy tej okazji z dotacji uzyskiwanych z Powiatowych Urzędów Pracy lub z Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jesteśmy w stanie sporządzić biznes plan pod każdy rodzaj działalności gospodarczej: firmy usługowe, handlowe, produkcyjne a także firmy z sektora rolnego.

Obsługujemy w tym zakresie klientów z terenu całej Polski, zapewniamy profesjonalną obsługę, fachową wiedzę, doświadczenie w zakresie sporządzania biznes planów poparte rekomendacjami od dotychczasowych klientów.

Sporządzone przez nas biznes plany są przygotowane profesjonalnie, z należytą starannością i dokładnością.

Biznes plan sporządzany jest w terminie ustalonym z klientem, jednakże okres ten nie trwa dłużej niż 2 tygodnie. Na życzenie klienta wprowadzamy bezpłatnie poprawki do biznes planu oczywiście w ramach wcześniej ustalonego projektu.

W zakres naszych usług wchodzi również wypełnienie wszelkich wniosków i formularzy o przyznanie dotacji oraz pomoc w przygotowaniu dokumentacji. Szczegółowo wyjaśniamy wszelkie wątpliwości. W całym okresie sporządzania biznes planu jesteśmy w ciągłym kontakcie z klientem, na bieżąco informujemy o etapie prac.

Po otrzymaniu dotacji pomagamy w założeniu działalności gospodarczej i doradzamy w zakresie otwarcia rachunku firmowego, jest możliwość również skorzystania z oferty linii debetowej dla nowych podmiotów.

Koszt sporządzenia biznes planu ustalany jest indywidualnie, zadzwoń do nas pod nr 23/655 15 15 lub wyślij formularz zgłoszeniowy i oszacujemy cenę wykonania usługi.

księgowy Mława

Usługi księgowe Mława

OFERTA

Księgowość

Usługi księgowe Mława
Ubezpieczenia

ubezpieczenia samochodu, domu, mieszkania, biznesu Mława
Kredyty

kredyty pozyczki Mława
Szkolenia BHP

bhp szkolenia Mława

Rozliczenia podatku, księgowość, usługi księgowe, podatki Mława